Π.ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Π.ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δημητρίου Μιχαλά 34
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης 54629
Τηλέφωνο: 2310739156
Fax: 2310739296
Email: tsopouridou@hotmail.gr
Url: http://www.troxeioshop.gr%20,%20www.tsopouridis.com